Спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів
Супроводження бізнесу

Спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів

12.08.2020 року Президент України підписав Закон України 738-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (далі – Закон).

Одним із варіантів розвитку підприємців та держави – є залучення інвестиції. Для інвесторів цей напрямок заробітку стає поширеним, завдяки діджиталізації та розвитку багатьох інфраструктур одночасно.

Прийняття Закону сприятиме відповідності чинного законодавства під передові міжнародні норми. Розвиток корпоративних облігацій і законодавче регулювання додає надійності та гарантій ринку українського капіталу та закріплює ефективний захист прав власників облігацій.

Основні положення

Прийняття Закону доповнює та комплексно регулює питання фінансового сектору, серед яких:

– правове регулювання як біржових, так і позабіржових деривативних  контрактів;

–  визначено права та/або зобов’язання осіб на продаж чи придбання цінних паперів та матеріальних або нематеріальних активів;

– доповнення понять видів цінних паперів, серед яких: опціонні сертифікати, зелені облігації, депозитні сертифікати банків тощо;

– встановлення вимог до професійних учасників ринку. Доповнено опис видів діяльності, як приклад розширено перелік надавачів інформаційних послуг. Зокрема, відповідність професійної діяльності законодавству буде контролюватись державою;

– законодавчо визначені етапи та порядок реєстрації емісії коштів (випуску в обіг нових грошових знаків);

– утворення інституту зборів власників облігації, колективне кваліфіковане представництво таких власників та визначення сфери їх повноважень;

– встановлення положень про «регульовану інформацію», якими визначені вимоги щодо розміщення відомостей про емітента, інсайдерську інформацію, інформацію про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій, в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення інформації;

– заборона використання інсайдерської інформації.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що відповідність українського законодавства стандартам передових країн світу та нормам Європейського союзу щодо роботи ринку капіталу та залученням інвестиції важлива для економічного розвитку держави в цілому.

Для нормалізації та розбудови економіки кожної країни світу є необхідні умови, серед яких: раціональний розподіл коштів між суб’єктами ринку, чітке законодавче регулювання та злагоджена праця всіх ключових елементів фінансового сектору.

Таким чином, комплексне врегулювання питань пов’язаних з фінансовими інструментами, уніфікованого підходу до організації торгівлі активами та прозорість – сприятиме збільшенню довіри інвесторів та залученню інвестиції в економіку України.

Закон набирає чинності з 1 липня 2021 року, та вносить зміни до Господарського, Цивільного кодексів та низки других нормативно-правових актів, зокрема викладає у новій редакції Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» (нова назва – Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Андрій Барбашин та Олег Чип, юристи Trustme Law Firm