Стягнення заборгованості у судовому порядку
Судові спори

Стягнення заборгованості у судовому порядку

Фізичні або юридичні особи можуть стикатися з таким явищем як «заборгованість». Заборгованість за договором (позики, купівлі-продажу, оренди, підряду, перевезення та ін.) у разі невиконання чи неналежного виконання однією із сторін умов договору. Найчастіше заборгованість виникає у процесі здійснення підприємницької діяльності, надання послуг, продажу товару. У недобросовісних батьків з’являється заборгованість зі сплати аліментів у випадку нерегулярних та несистематичних виплат.

Виконання обов’язку зі сплати боргу може відбуватися добровільно. Наприклад, коли боржник отримує від стягувача претензію чи лист-вимогу та повністю задовольняє вимоги про повернення грошових коштів у встановлений строк.

У випадку ігнорування претензії, необхідно звертатися до суду із позовною заявою про стягнення заборгованості. Важливо перед зверненням до суду зібрати повну та достовірну інформацію про боржника. Дізнатися про його майновий стан та перевірити відкриті виконавчі провадження, наявність судових справ, в тому числі по сплаті інших боргів.

Першим етапом стягнення заборгованості у судовому порядку є збір та підготовка всіх необхідних документів, які підтверджують наявність заборгованості. Це можуть бути договори, рахунки на оплату, розписки, квитанції, заяви на видачу грошових коштів, акти прийому-передачі виконаних робіт/послуг, тощо. Зібравши необхідні документи, потрібно підготувати детальний розрахунок заборгованості. В розрахунок слід включити неустойку, пеню, штраф, якщо їх сплата, у разі неналежного виконання зобов’язань, була передбачена договором.

Після цього етапу – викласти правову позицію щодо повернення грошових коштів у позовній заяві, де зазначити фактичний виклад обставин, підстави виникнення боргу, докази наявності заборгованості, її розрахунок.

Нерідко боржник за час розгляду судової справи позбувається належного йому майна чи коштів, що перебували в його власності. Такі дії спрямовані виключно на ухилення від повернення боргу. У зв’язку з чим до подання позовної заяви, а разом з позовом, застосувати заходи забезпечення позову.Заходи забезпечення позову можуть бути: накладання арешту на майно або грошові кошти, що належать боржнику; заборона вчиняти певні дії; заборона іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі; передача речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, які не мають інтересу в результаті вирішення спору, тощо.

При підготовці позовної заяви рекомендуємо звернути увагу на судову практику з розгляду спорів про стягнення заборгованості. Для того, щоб проаналізувати позицію судів, зрозуміти особливості розгляду даної категорії справ, аргументи суду у разі задоволення позову чи відмови у задоволенні. Проаналізувавши все зазначене, можливо оцінити шанси виграшу у власній справі чи спрогнозувати майбутні проблеми, які можуть виникнути на етапі розгляду справи в суді.

Дослідивши судову практику, можемо вказати на позитивну практику по задоволенню вимог кредитора. За приклад можна взяти рішення господарського суду міста Києва по справі № 910/22876/17 задоволено позов ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» до ПАТ «Донбасенерго» про стягнення заборгованості за договором постачання вугільної продукції. Відповідно до рішення, підлягає стягненню 132 484 887 грн. 16 коп. заборгованості, 6 876 738 грн. 45 коп. – 3 % річних, 32 283 304 грн. 63 коп. – інфляційних втрат та 240 000 грн. 00 коп. – витрат по сплаті судового збору. Звісно, даний приклад не є по одиничним, а суми стягнення боргу є різними.

Насамкінець зазначимо, що рішення суду на вашу користь не є кінцевим етапом стягнення заборгованості, оскільки подальше виконання рішення суду здійснює виконавча служба.

Для досягнення ефективного та позитивного результату у вигляді задоволення позову та фактичного стягнення коштів, необхідно відповідально ставитися до підготовки позовної заяви та збору доказів. В разі необхідності та виникнення труднощів – рекомендуємо звернутися до адвоката, що зможе надати кваліфіковану правову допомогу.