Заради перемоги: благодійні організації та громадські об’єднання в умовах війни
Супроводження бізнесу

Заради перемоги: благодійні організації та громадські об’єднання в умовах війни

В період дії воєнного стану зросла кількість нових благодійних організацій та громадських об’єднань. Їхня діяльність спрямована на надання допомоги та захист осіб, які постраждали від збройної агресії, втратили житло, потребують одягу, ліків чи продуктів харчування.

У статті розглянемо чим можуть займатися такі організації та об’єднання, їхні види, чи є відмінності між ними, як зареєструвати благодійну організацію, громадське об’єднання.

Громадські об’єднання

Громадське об’єднання − це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Наприклад, правозахисні, освітні, екологічні об’єднання тощо.

Громадські об’єднання можуть створюватися з метою досягнення цілей та виключно в інтересах їх членів. Тобто їхня діяльність є локальною, може вирішувати завдання невеликого масштабу.

На противагу є громадські об’єднання, які мають цілі корисні для всього суспільства: охорона прав людини, освіта, надання соціальних послуг, житла, харчування, речей першої необхідності.

Є два види громадських об’єднань:

 • громадська організація;
 • громадська спілка.

 Кількість засновників як в спілці, так і в організації не може бути меншою ніж дві особи.

Основна відмінність між громадською спілкою та громадською організацією в тому, що засновниками громадської організації можуть бути виключно фізичні особи, тоді як громадської спілки – юридичні особи.

Що потрібно, щоб зареєструвати громадське об’єднання?

По-перше, необхідно мати при собі документи, які посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код, документ про адресу реєстрації місця проживання).

По-друге, визначитися, хто буде засновником (як мінімум дві особи).

По-третє, обрати назву та вид майбутнього громадського об’єднання, адресу, керівника та керівні органи, мету та напрями діяльності.

Наступний етап – підготовка документів, можна зробити самостійно або з допомогою юристів. Для державної реєстрації  громадського об’єднання подаються такі документи:

 1. заява (за необхідності зі вказівкою про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій);
 2. примірник рішення засновників про створення громадського об’єднання;
 3. статут;
 4. відомості про керівні органи;
 5. відомості про особу, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій;
 6. реєстр осіб, які брали участь в зборах.

Далі – підписання та реєстрація, як правило, це відбувається у нотаріуса та реєстратора Управління юстиції за місцем перебування засновників.

Фінальний етап – внесення до реєстру неприбуткових організацій, замовлення печатки, відкриття банківського рахунку, отримання електронного цифрового підпису для ведення бухгалтерії.

На кожному з етапів свою допомогу може надати юрист (підготовка документів, заповнення бланків, консультації, супровід у державних органах тощо).

Благодійні організації

Благодійна організація − юридична особа, благодійна діяльність якої в одній чи кількох сферах є основною метою діяльності. Благодійною діяльністю є добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику.

 Сферами благодійної діяльності є, зокрема, освіта, охорона здоров’я, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, опіка і піклування, правова допомога, соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях тощо.

Благодійна організація може бути створена як:

 • благодійне товариство − не менше ніж два засновники; діє на підставі статуту; може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до його складу;
 • благодійна установа − засновники передають активи для досягнення цілей благодійної діяльності; засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою; діє на підставі установчого акта;
 • благодійний фонд − діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності; може бути створено одним чи кількома засновниками.

Що потрібно для реєстрації благодійної організації?

В цілому процедура не відрізняється від реєстрації громадських об’єднань, про що ми писали вище.

Відмінність в тому, що реєстрацію проводить реєстратор Центру надання адміністративних послуг. Також, частково відрізняється перелік документів для реєстрації.

Для державної реєстрації благодійної організації подаються такі документи:

 1. заява про державну реєстрацію (за необхідності зі вказівкою про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій);
 2. примірник рішення про створення благодійної організації;
 3. установчий документ (статут або установчий акт).

Основні відмінності  між благодійними організаціями та громадськими об’єднаннями

Основна функція громадських об’єднань – сприяти задоволенню спільних інтересів членів організації, зокрема, надавати допомогу особам, які її потребують. В своє чергу функція благодійних організацій – збирати та передавати грошові кошти, майно отримувачам благодійної допомоги

Всі зібрані грошові кошти можуть бути витрачені на цілі та задачі громадського об’єднання. В той час як благодійна організація 80 % зібраних коштів має передати отримувачам допомоги, а 20 % використати на покриття адміністративних витрат організації.

Висновок

Благодійні організації та громадські об’єднання не мають на меті одержання прибутку. Основна мета їх діяльності – майнова допомога та захист прав, свобод, законних інтересів осіб, які цього потребують.

Кожний засновник самостійно обирає вид організації чи об’єднання, враховуючи сферу діяльності, поставлені цілі, особисту участь, кількісний склад засновників.

Серед зареєстрованих найбільш популярними видами є благодійні фонди та громадські організації.

Автор матеріалу:

Ірина Сироїд, адвокат Trustme Law Firm